Қ.Жұбанов атындағы
Ақтөбе өңірлік мемлекеттік
университеті

Актюбинский региональный
государственный университет
имени К. Жубанова

Блокты жазу/орау Кіру
Жүйеге кіру
Пароль
Мені жүйеде қалдыру
 
Блокты жазу/орау Инструкция по оплате на Kaspi.kz

 
Блокты жазу/орау Жүйе жаңалықтары
06 Қазан 2017
Қашықтықтан білім беру технологиясы

Қ. Жұбанов атындағы Ақтөбе өңірлік мемлекеттік университетінің оқу үдерісінде қашықтықтан білім беру технологиясы (ҚБТ) сырттай оқу формасы мен мүмкіндігі шектеулі тұлғалар, сондай-ақ, ғылыми тағылымдам және алмасу бағдарламалары бойынша мемлекеттен тысқары шыққан білім алушылар үшін қолданады. Сырттай бөлімге жоғары білім негізінде (екінші жоғары - оқу мерзімі 2 жыл) және колледжден кейін (бірінші жоғары қысқартылған - оқу мерзімі 3 жыл) келесі мамандықтар бойынша түлектерді қабылдаймыз. Қашықтықтан оқыту технологиясы бойынша білім алу үшін керегі:

• Персоналды компьютердің болуы немесе әрдайым персоналды компьютерге қолжетімділік болуы;

• Компьютерлік мультимедиалық құрал саймандардың болуы: веб-камера, құлаққап және гарнитура;

• Ғаламтор желісіне қосылу (жылдамдығы 512 Кбит/с-тан кем емес);

• Электронды құжаттарды құру және өңдеу үшін электронды почта, офис бағдарламаларымен жұмыс жасай білуі керек.

Қашықтықтан білім беру саласында Мемлекеттік саясаттың принциптерін практикада жүзеге асырумен қатар, арақашықтыққа қарамастан кез келген бұқара топтардың білім алуына мүмкіндік береді.

06 Қазан 2017
Дистанционные образовательные технологии

В учебном процессе АРГУ им. К.Жубанова дистанционные образовательные технологии (ДОТ) применяются для студентов заочной формы обучения и лиц с ограниченными физическими возможностями, а также для студентов, выехавших за пределы страны по программам обмена, научных стажировок и академической мобильности. В заочное отделение могут поступить абитуриенты на базе высшего образования (второе высшее - срок обучения 2 года) и после колледжа (первое высшее сокращённое - срок обучения 3 года) по следующим специальностям: Все, что вам нужно для обучения по ДОТ:

• Наличие персонального компьютера или возможности регулярного доступа к персональному компьютеру;

• Наличие компьютерного мультимедиа оборудования: веб-камера, наушники и/или гарнитура; • Доступ к сети интернет (со скоростью более 512 Кбит/с);

• Навык работы с электронной почтой и офисными программными пакетами для создания и редактирования электронных документов.

Дистанционное обучение дает возможность на практике любому слою населения несмотря на расстояние получить образование согласно принципам Государственной политики в области образования.

 
Блокты жазу/орау Таңдалған курстар
Деректер табылған жоқ
 
Блокты жазу/орау ___